Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (Α΄ Νηστειῶν)ΤΟ  Κ Α Λ Ε Σ Μ Α  Τ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ
«κολούθει μοι» (ωάν. α΄ 44)
Ερισκόμεθα, γαπητοί δελφοί, μέσα στήν περίοδο τς γίας καί Μ. Τεσσαρακοστς. χουμε δη διανύσει τήν πρώτη βδομάδα καί δού νώπιόν μας Κυριακή τς ρθοδοξίας, μέρα το θριάμβου τς ρθς πίστεως, γύρω πό τό ζήτημα τς τιμς τν γίων εκόνων, τν ερν λειψάνων καί το Τιμίου Σταυρο. πενθυμίζουμε τι ο εκόνες παρουσιάζουν τά γεγονότα τς ζως το Κυρίου, τά γεγονότα τς ζως τς Θεοτόκου, τίς μορφές καί τά μαρτύρια τν γίων καί τούς γγέλους. Ο πιστοί ποδίδουμε σέ λα ατά τά πρόσωπα τιμητική προσκύνηση, ποία κατά τόν Μέγα Βασίλειο μεταβαίνει στό πρωτότυπο. Λατρεία ποδίδουμε μόνο στόν Τριαδικό Θεό.
πενθυμίζουμε τι ο εκόνες πρχαν πάντοτε μέσα στή ζωή τς κκλησίας, χωρίς νά δημιουργον δυσκολίες στίς συνειδήσεις τν πιστν. Στήν Παλαιά Διαθήκη, πάρχουσα παγόρευση τς ξεικονίσεως το θείου δέν εναι πόλυτη. Δύο γγελικές μορφές μέ ρομφαία, ς γνωστόν, πρχαν στήν εσοδο το κινητο ναο, τόν ποο εχαν κατασκευάσει γιά τίς θρησκευτικές τους νάγκες μέσα στήν ρημο.
Τόν γδοο μως αώνα διάφορες περβολές καί καταχρήσεις πό τή μιά καί ο αρέσεις πό τήν λλη, ρχισαν νά νακινον ζητήματα καί γέννησαν τίς παρατάξεις τν χθρν καί φίλων τν εκόνων, μέσα στούς χώρους τς Βυζαντινς Ατοκρατορίας. τσι χουμε τούς εκονοκλάστες εκονομάχους καί τους εκονόφιλους. Τό λο ζήτημα δωσε φορμή στήν πέμβαση το ατοκράτορα Λεοντίου το Γ΄, ποος ποκαλεται σαυρος.
Ατός ξέδωσε διατάγματα ναντίον τν εκόνων, τά ποα πέφεραν διωγμούς καί πολλά προβλήματα. τσι χουμε τή σύγκληση τς βδόμης Οκουμενικς Συνόδου στή Νίκαια τό τος 787 μ.Χ., πό τς Ερήνης τς θηναίας. σύνοδος υοθέτησε τή διδασκαλία το ωάννου το Δαμασκηνο. Στή συνέχεια χουμε ναβίωση τν προβλημάτων γιά νά φθάσουμε στήν νδημοσα Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως το 843 μ.Χ., τήν ποία συγκάλεσε γία Θεοδώρα. Σύνοδος δωσε τελειωτική λύση στό ζήτημα μέ τήν πανάληψη καί κατοχύρωση τν ποφάσεων τς βδόμης Οκουμενικς Συνόδου. Τό γεγονός τοτο, το θριάμβου τς πίστεως, κτοτε καθιερώθηκε καί γιορτάζεται τήν Κυριακή τς ρθοδοξίας.
Μέχρι σήμερα δυστυχς παρουσιάζονται νθρωποι πηρεασμένοι πό διάφορες προτεσταντικές διδασκαλίες καί θέσεις καί λλες αρέσεις, ο ποοι διατυπώνουν μφιβολίες γιά τήν παρουσία καί θέση τν εκόνων στούς χώρους λατρείας. Παρ’ λα μως ατά διάδοση καί χρήση τν εκόνων καί πό λλα δόγματα χριστιανικν μολογιν ποτελε τήν πιό δυνατή πάντηση στούς μφισβητίες. Τό κάλεσμα, λοιπόν, τς κκλησίας πρός κάθε λατρεύουσα τόν Κύριο ψυχή, δέν μπορε νά διαφέρ πό τήν πρόσκληση το Κυρίου πρός τόν πόστολο Φίλιππο: «κολούθει μοι». μήν!

λληνορθόδοξη Κοινότητα π. Βαρνάβα


Δεν υπάρχουν σχόλια: