ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (Μτθ. κε΄31-46)


Προσδοκ νάστασιν νεκρν.

                                        
          Στό Σύμβολο τς Πίστεως, γαπητοί δελφοί, πιστεύουμε καί μολογομε τήν κοινή, τήν γενική νάσταση τν νεκρν, παραδεχόμαστε τήν Β΄παρουσία το Κυρίου. Καί μάλιστα δέν λέμε περιμένω, λλά προσδοκ, πού σημαίνει περιμένω μέ λαχτάρα, περιμένω μέ νυπομονησία νά γίν σο τό δυνατόν γρηγορώτερα. Δέν ντέχω νά ζ σ᾿ ατόν τόν μάταιο κόσμο χωρίς τόν Θεό, τόν κόσμο πού κεται στό πονηρό, λλά περιμένω νά ρθ Κύριος, γιά νά ποκαταστήσ τήν τάξη καί τήν δικαιοσύνη στόν ταραγμένο κόσμο.
          Κατά τήν νδοξη Β΄ το Χριστο παρουσία θά χήσ σάλπιγγα ρχαγγελική καί ατός φοβερός χος θά ξυπνήσ τούς π᾿ αἰῶνος κεκοιμημένους, γιά νά λογοδοτήσουν. Θά λογοδοτήσουν παντες, φο λοι χουν μαρτίες. Θά λογοδοτήσουν κόμη καί ο δικαστές, πού δίκαζαν στή γ. Ατοί μπορε κάποτε νά δίκησαν. Κάποιες φορές δικαιοσύνη εναι δικη. Σχμα ξύμωρο, μά ληθινό.
          δικαιοσύνη το κόσμου δίκησε τόν Σωκράτη στήν ρχαιότητα. παράνομη δικαιοσύνη τν βραίων, τό πονηρό Συνέδριο κατεδίκασε σέ σταυρικό θάνατο τόν δίκαιο, τόν θο, τόν ναμάρτητο ησο Χριστό. Ο νθρωποι ετε πό δυναμία, ετε πό φόβο, ετε λόγ χρημάτων κακοβουλίας κάνουν λάθη. Θεός εναι παλλαγμένος πό πάθη, γι᾿ατό δέν κάνει ποτέ λάθη. Καί τό πιό σπουδαο, θέλει νά θωώσ λους τούς νθρώπους. Πάντας νθρώπους θέλει σωθναι. ρκε μες νά Τόν βοηθήσουμε νά μς σώσ.
          Πότε τόν βοηθομε; ταν κομε τά σαλπίσματα το γίου Εαγγελίου. ταν γεμίζουμε τήν ψυχή μας μέ ρετές, τήν ζωή μας μέ ργα γάπης. Μς τό επε σήμερα,πείνασα καί δώκατέ μοι φαγεν, δίψησα καί ποτίσατέ με, γυμνός καί περιεβάλετέ με, σθενής καί πισκέψασθέ με, ν φυλακ μην καί λθετε πρός με. Μόνοι μας θωωνόμαστε καί μόνοι μας καταδικαζόμαστε. Ποτέ δέν φταίει Θεός.
          Τώρα πότε θά γίνουν λα ατά; Τό διο ρώτημα πέβαλαν κάποτε καί ο πόστολοι στόν Κύριο, ταν κενος τούς μίλησε γιά τήν δευτέρα Του παρουσία. Χριστός δέν τούς πεκάλυψε τήν κριβ μέρα, λλά τούς περιέγραψε ρισμένα προγνωστικά σημεα, τά ποα προαναγγέλλουν τό τέλος, τά ξς:
Θά κηρυχθ τό Εαγγέλιο σέ λο τόν κόσμο. νθρωπότης θά ζ τό δράμα το πολέμου καί δέν θά μπορ νά ρεμήσ πό τόν φόβο κηρύξεως νός φοβερο καί καταστρεπτικο πολέμου. πείνα καί δυστυχία θά θερίζουν θνη καί λαούς. Σεισμοί, νας μετά τόν λλον, θά σοπεδώνουν πολιτεες καί χωριά. θάλασσα θά γριέψ καί πό τόν σάλο της θά ποψυχον ο νθρωποι, θά τρομακρατονται καί πό τόν φόβο τους θά βγαίνει ψυχή τους. γιάτρευτες ρρώστιες καί πιδημίες θά θερίζουν νθρώπινες ζωές. Θά μφανισθον ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφτες, πού μέ τίς σατανικές θαυματουργίες τους θά πλανον τούς φελες  καί λιγόπιστους.
Θά διαταραχθε σορροπία το σύμπαντος. έρας , θάλασσα, ο ποταμοί, λα θά μολυνθον. Δέν θά πάρχει γάπη καί καλωσύνη στίς σχέσεις τν  νθρώπων, λλά μσος, κακία, χθρα καί ποκρισία. Θά ξαποληθ νας πουλος καί σκληρός διωγμός κατά τν εσεβν. Στό τέλος θά κάν τήν μφάνισή του ψευτομεσίας τν βραίων, ντίχριστος. Τότε τό τέλος θά εναι κοντά.
         Κύριος συνιστ προσοχή στήν μφάνιση το ντιχρίστου. Θά διακηρύσσ τι εναι Χριστός, θά θαυματουργ, θά πιδιώκ νά κάν ,τι κανε Χριστός μέ σκοπό νά πλανήσ, ε δυνατόν, καί τούς κλεκτούς. ντίχριστος θά λάβ τήν ξουσία τς γς, θά γίν μονοκράτωρ καί θά κυβερνήσ τόν κόσμο γιά τρία χρόνια καί ξι μνες. μως δέν θά καυχηθ γιά πολύ, διότι θά ρθ Χριστός, μετά δυνάμεως καί δόξης πολλς καί θά καταργήσ τό κράτος, τήν δύναμη καί τήν ξουσία το ντιχρίστου καί θά ποδώσ δικαιοσύνη.
          Πολλοί σως πον, τι ζον στήν περίοδο τν σχάτων, φο πολλά σημεα χουν μφανισθε στόν ρίζοντα τς ζως. Ατό εναι λήθεια. λάχιστα σημεα μένουν κόμη νεκπλήρωτα. Τό τι μως πομένει κάποιος χρόνος, δέν πρέπει νά μς ποκοιμίζ καί νά ζομε διάφοροι. Θά γίνουν πωσδήποτε καί μπορε αριανή μέρα νά εναι γιά μς μέρα τς Β΄παρουσίας το Κυρίου. θάνατος, πού θά ρθ γιά τόν καθένα μας πουλα καί πρόσμενα, ς κλέπτης ν νυκτί, εναι μέρα τς Β΄παρουσίας, φο τότε θά ρχίσ κρίση μας.
γαπητοί μου,
Εναι νάγκη μεγάλη λοι μας νά γωνιομε γιά τήν σωτηρία τς ψυχς μας. Νά πιδιώκουμε πάσ θυσί  νά κερδίσουμε τόν παράδεισο. πιό σίγουρος καί σφαλής δρόμος εναι μετάνοια. Νά μετανοήσουμε ελικρινά γιά τίς μαρτίες μας καί νά κοιτάξουμε νά διορθωθομε. ν δέν κλάψουν τά μάτια μας, νά κλάψ ψυχή μας.
Νά κλάψουμε τώρα, γιά νά μή κλάψουμε τότε γιά τήν καταδίκη μας. ς προσφέρουμε γάπη στούς συνανθρώπους μας, γιά νά λάβουμε γάπη πό τόν Θεό μας. ς νωθομε πό τώρα μαζί του, γιά νά μή χωρισθομε ποτέ πό τήν Θεϊκή εσπλαχνία Του. ς ζήσουμε κοντά Του ν φόβ καί τρόμ τήν αυτν σωτηρίαν κατεργαζόμενοι, γιά νά μή μς φοβίσ τό κριτήριο τς Β΄παρουσίας το Κυρίου.
μέρα τς κρίσεως γιά τόν πιστό χριστιανό, γιά τόν ελαβ, γιά τόν θεοφοβούμενο δέν εναι μέρα τρόμου, λλά χαρς καί γαλλιάσεως. Εναι μέρα πού τελειώνουν τά βάσανα καί ρχίζει καινούργια ζωή. Ζωή μέ τόν Χριστό μέσα στήν Βασιλεία Του. Λέγει Κύριος στό Εαγγέλιο, γρυπνετε ν παντί καιρ δεόμενοι. Νά μένετε γρυπνοι καί νά προσεύχεσθε διάκοπα, γιά νά μπορέσετε νά ξεπεράσετε λα σα εναι νά συμβον, καί νά παρουσιαστετε τοιμοι μπροστά στόν Υό το νθρώπου. Καί λλο πάλι λέγει, νακύψατε καί πάρατε τάς κεφαλάς μν, διότι γγίζει πολύτρωσις μν. Σηκστε τά κεφάλια σας καί κοιτάξτε πρός τά πάνω , διότι πλησιάζει πολύτρωσίς σας, σωτηρία καί λευθερία σας.
Γι᾿ ατό κι᾿ μες προσδοκμεν, μέ νυπομονησία περιμένουμε τήν νάστασιν τν νεκρν καί ζωήν το μέλλοντος αἰῶνος. μήν.-


Δεν υπάρχουν σχόλια: